Shiatsu Preise

Shiatsu Weihnachtsangebot

Für Neukunden:
Shiatsu 60 Min.: € 49,-
Shiatsu 3er Block: € 149,- (je 50 Min.)

Für alle:
Shiatsu 5er Block: € 339,- (je 60 Min.)
Shiatsu 10er Block: € 649,- (je 60 Min.)

 ———————————————————————-

Shiatsu Preise:

Shiatsu 60 Min. € 75,-
Shiatsu 5er Block € 359,- (je 60 Min.)
Shiatsu 10er Block € 699,- (je 60 Min.)
Shiatsu 20er Block € 1349,- (je 60 Min.)

SHIATSUTERMIN ANFRAGEN